บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 3
ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02-562-5700
โทรสาร: 02-562-5705
   
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 3
ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02-562-5700
โทรสาร: 02-562-5705