เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

กิจกรรมพบนักลงทุน

OneAsean Conference 2019

17 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลด
OneAsean Conference 2019
Thailand Focus 2019
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thailand Focus 2019

29 ส.ค. 2562
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562

13 ส.ค. 2562
เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562

01 ก.ค. 2562

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

OneAsean Conference 2019

17 ก.ย. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thailand Focus 2019

29 ส.ค. 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562

13 ส.ค. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562

01 ก.ค. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

CITI ASEAN C-SUITE CONFERENCE 2019

26 มิ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2562

01 มิ.ย. 2562