เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2562

26 ก.พ. 2563

ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอประจำปี 2562
เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563

16 ม.ค. 2563
LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES

26 พ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

21 พ.ย. 2562

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2562

26 ก.พ. 2563
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563

16 ม.ค. 2563
กิจกรรมพบนักลงทุน

LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES

26 พ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

21 พ.ย. 2562
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562

15 พ.ย. 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2562

12 พ.ย. 2562