เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562

13 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562
เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562

01 ก.ค. 2562
CITI ASEAN C-SUITE CONFERENCE 2019
กิจกรรมพบนักลงทุน

CITI ASEAN C-SUITE CONFERENCE 2019

26 มิ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2562

01 มิ.ย. 2562

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562

13 ส.ค. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562

01 ก.ค. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

CITI ASEAN C-SUITE CONFERENCE 2019

26 มิ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2562

01 มิ.ย. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

NIFA 2019

28 พ.ค. 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2562

13 พ.ค. 2562