เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563

14 พ.ค. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563
เอกสารนำเสนอประจำปี 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2562

26 ก.พ. 2563
เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563

16 ม.ค. 2563
LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES

26 พ.ย. 2562

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563

14 พ.ค. 2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2562

26 ก.พ. 2563
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563

16 ม.ค. 2563
กิจกรรมพบนักลงทุน

LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES

26 พ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

21 พ.ย. 2562
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562

15 พ.ย. 2562