เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

CLSA ASEAN FORUM 2019

12 มี.ค. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

Local Non-deal Roadshow - Bualuang Securities

23 พ.ย. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

Non-Deal Roadshow with DBS Vickers Securities

23 ก.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

Local Non-Deal Roadshow with SCB Securities

12 ก.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

dbAccess Asia Conference

15 พ.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

NDR with Citi in Singapore

09 เม.ย. 2561