เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

Non-Deal Roadshow with Maybank in Bangkok

04 ก.ย. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thailand Focus 2017

30 ส.ค. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

คณะนักลงทุนสถาบันในประเทศเข้าเยี่ยมชมท่าอากาศยานอู่ตะเภา

04 ก.ค. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

dbAccess Asia Conference in Singapore

15 พ.ค. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

J.P. Morgan's Thailand CEO-CFO Conference - Bangkok

10 ก.พ. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

SET Thai corporate day 2017 - potential big caps with good corporate governance

17 ม.ค. 2560