เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

Morgan Stanley Fifteenth Annual Asia Pacific Summit

16 พ.ย. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

Tourism day with Krungsri Securities

21 ต.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

SCBS Local non-deal roadshow

05 ต.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thailand Focus 2016

02 ก.ย. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thai Corporate Day in Singapore

19 ส.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thailand Corporate Day

25 ก.ค. 2559