เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

CITI: ASEAN C-Suite Forum 2016 in Singapore

01 มิ.ย. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

CLSA Pre-Tour Asean Forum

07 มี.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

Non Deal Roadshow with CLSA in Singapore

01 ก.พ. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

J.P. Morgan Conference 2016

28 ม.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thai Corporate Day in Bangkok with BLS

26 ม.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

SCBS Infinite Wealth Program: Company Visit

17 ธ.ค. 2558