เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

2015 Thailand Focus

02 ธ.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

Morgan Stanley 2nd Annual Thailand Entrepreneur Trip

12 พ.ย. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

BLS Non-Deal Roadshow

29 ก.ย. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

ASEAN Conference in Singapore with Macquarie

24 ส.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

DBVS company visit

21 ส.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

DbAccess 2015

18 พ.ค. 2558