เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

AAV-Open House "ก้าวสู่อาเซียนกับไทยแอร์เอเชีย"

21 เม.ย. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

CLSA Asean Forum 2015 in Bangkok

11 มี.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thai Tourism Day with SCBS

17 ก.พ. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

J.P. Morgan's Thailand Conference 2015

05 ก.พ. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

SET Thai Corporate Day 2015

27 ม.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

"Day with Executive Management"

21 ม.ค. 2558