เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

Thai Corp Date with BLS

19 ม.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thai Corporate Day in Hong Kong with Goldman Sachs and SCB Securities

21 พ.ย. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thanachart Exclusive Lunch Talk "Completing the network jigsaw"

10 พ.ย. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

An Exclusive Field Trip in Bangkok Event

07 พ.ย. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

Tourism Day Event with Bualuang Securities

29 ต.ค. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

21st CLSA Investors' Forum

17 ก.ย. 2557