เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2557

15 พ.ค. 2557
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2556

28 ก.พ. 2557
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2556

08 พ.ย. 2556
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2556

08 ส.ค. 2556
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2556

14 พ.ค. 2556
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2555

27 ก.พ. 2556