เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

Thailand Focus 2019

29 ส.ค. 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562

13 ส.ค. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562

01 ก.ค. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

CITI ASEAN C-SUITE CONFERENCE 2019

26 มิ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2562

01 มิ.ย. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

NIFA 2019

28 พ.ค. 2562