เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลด
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563

14 พ.ค. 2563
เอกสารนำเสนอประจำปี 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2562

26 ก.พ. 2563
เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563

16 ม.ค. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2561

28 ก.พ. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562

01 ก.พ. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2562

01 ม.ค. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

Local Non-deal Roadshow - Bualuang Securities

23 พ.ย. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2561

12 พ.ย. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2561

10 ส.ค. 2561