เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

21 พ.ย. 2562

ดาวน์โหลด
เอกสารนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562

15 พ.ย. 2562
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2562

12 พ.ย. 2562
OneAsean Conference 2019
กิจกรรมพบนักลงทุน

OneAsean Conference 2019

17 ก.ย. 2562

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2561

10 ส.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

Non-Deal Roadshow with DBS Vickers Securities

23 ก.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

Local Non-Deal Roadshow with SCB Securities

12 ก.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

dbAccess Asia Conference

15 พ.ค. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2561

14 พ.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

NDR with Citi in Singapore

09 เม.ย. 2561