เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

Local Non-deal Roadshow - Bualuang Securities

23 พ.ย. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2561

12 พ.ย. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2561

10 ส.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

Non-Deal Roadshow with DBS Vickers Securities

23 ก.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

Local Non-Deal Roadshow with SCB Securities

12 ก.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

dbAccess Asia Conference

15 พ.ค. 2561