เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2561

14 พ.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

NDR with Citi in Singapore

09 เม.ย. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2560

22 ก.พ. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

Local NDR-Bualuang Securities

06 ก.พ. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

J.P. Morgan's Thailand Conference

25 ม.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

DBS Pulse of Asia Conference in Singapore

09 ม.ค. 2561