เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลด ดูวิดีโอ
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22 ก.ค. 2563
INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

AAV Open House in 2018

05 ม.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

Yuanta Corporate Day

15 พ.ย. 2560
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2560

13 พ.ย. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

CLSA Investor Forum 2017

14 ก.ย. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

Non-Deal Roadshow with Maybank in Bangkok

04 ก.ย. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

Thailand Focus 2017

30 ส.ค. 2560