AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
1.76 บาท
เปลี่ยนแปลง+0.05
% เปลี่ยนแปลง2.92%
ราคาเปิด1.76
วันก่อนหน้า1.71
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)24,837,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)43,547,286
ช่วงราคาระหว่างวัน1.73 - 1.77
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.00 - 4.24