AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
1.24 บาท
เปลี่ยนแปลง-0.19
% เปลี่ยนแปลง-13.29%
ราคาเปิด1.38
วันก่อนหน้า1.43
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)66,596,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)86,850,450
ช่วงราคาระหว่างวัน1.24 - 1.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.24 - 4.76