AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
2.32 บาท
เปลี่ยนแปลง+0.06
% เปลี่ยนแปลง2.65%
ราคาเปิด2.26
วันก่อนหน้า2.26
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)28,543,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)66,493,818
ช่วงราคาระหว่างวัน2.26 - 2.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.00 - 3.06