AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
1.51 บาท
เปลี่ยนแปลง-0.02
% เปลี่ยนแปลง-1.31%
ราคาเปิด1.52
วันก่อนหน้า1.53
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)8,341,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)12,560,390
ช่วงราคาระหว่างวัน1.49 - 1.52
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.00 - 2.70