AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
1.92 บาท
เปลี่ยนแปลง+0.12
% เปลี่ยนแปลง6.67%
ราคาเปิด1.83
วันก่อนหน้า1.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)105,387,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)200,477,003
ช่วงราคาระหว่างวัน1.83 - 1.98
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.00 - 3.46