04
ก.ย.
2562

AAV ต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

Share

กรุงเทพฯ - วันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสันทัด สงวนดีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมบรรยายวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย รวมถึงเข้าเยี่ยมชมการทำงานในสำนักงานบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง