03
ธ.ค.
2562

AAV ได้รับรางวัล Best IR Website ระดับภูมิภาคฯ จากนิตยสาร IR Magazine

Share

(จากซ้าย) Mr. Laurie Havelock บรรณาธิการจากนิตยสาร IR Magazine และนางสาวภัทรวัลล์ สุกปลั่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

สิงคโปร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัล Best IR Website จากนิตยสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Forum & Awards South East Asia 2019 ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

IR Magazine Awards เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการประเมินการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน และบรรณาธิการจากนิตยสาร IR Magazine