ข่าวสำหรับนักลงทุน

13
ส.ค.
2563
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563
17
ธ.ค.
2558
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด พร้อมด้วยนักลงทุนรุ่นใหม่จากโครงการ "SCBS Infinite Wealth Program รุ่นที่ 2" เข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11
พ.ย.
2558
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2558 กำไรสุทธิ 91.6 ล้านบาท พร้อมเป็นผู้นำ ปั้น "อู่ตะเภา" เป็นฐานปฏิบัติการการบินใหม่ บินตรงสู่หลากหลายเส้นทาง
21
ส.ค.
2558
บริษัทดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนักลงทุนรายใหญ่ เข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
13
ส.ค.
2558
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2558 กำไรสุทธิ 206 ล้านบาท เผยครึ่งปีหลังสดใส รุกฐานการบินใหม่ "อู่ตะเภา" บินตรงสู่หลากหลายเส้นทางจีน
23
มิ.ย.
2558
AAV ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบ หลัง ICAO ติดธงแดงประเทศไทย ย้าผลการดาเนินงานตามแผน และอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก
13
พ.ค.
2558
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2558 เติบโตคึกคัก
21
เม.ย.
2558
ไทยแอร์เอเชียยืนยันเดินหน้าแผนธุรกิจ มั่นใจเติบโตตามเป้า พร้อมเพิ่มเส้นทางบินใหม่ช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่อง
25
ก.พ.
2558
AAV ประกาศผลประกอบการปี 2557 มีกำไรสุทธิ 183 ล้านบาทรายได้รวม 25,356 ล้านบาท ขนส่งผู้โดยสารน่าพอใจที่ 12.2 ล้านคนแม้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โดยรวม พร้อมรุกปี 2558 เต็มที่เน้นเพิ่มความถี่บินและเส้นทางบินใหม่ภายในประเทศ
14
พ.ย.
2557
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2557 มีจำนวนผู้โดยสาร 2.9 ล้านคน อัตราขนส่งอยู่ที่ร้อยละ 82 ประจำการเครื่องบินใหม่ 3 ลำ รับฤดูกาลท่องเที่ยวคึกคักปลายปี
13
ส.ค.
2557
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2557 มีจำนวนผู้โดยสาร 2.8 ล้านคน อัตราขนส่งอยู่ที่ร้อยละ 78 พร้อมวางแผนเชิงรุกครึ่งปี หลังเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติดึงเข้าไทย
25
มิ.ย.
2557
นักลงทุนรายย่อยจากสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) เข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12
พ.ค.
2557
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2557 เติบโตตามภาพรวมการท่องเที่ยว อัตราขนส่งผู้โดยสารยังแข็งแกร่งอยู่ที่ร้อยละ 80 มีรายได้ 6,460 ล้านบาท กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 139 ล้านบาท