ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยแอร์เอเชีย ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก IATA Operational Safety Audit (IOSA)
25
ก.พ.
2563
ไทยแอร์เอเชีย ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก IATA Operational Safety Audit (IOSA)
27
ธ.ค.
2560
"ธรรศพลฐ์" ซื้อหุ้นคืนจากครอบครัวศรีวัฒนประภา มั่นใจเดินหน้าบริหารต่อ
22
ธ.ค.
2560
แอร์เอเชียเริ่มบินตรง เส้นทางใหม่ภูเก็ต-ขอนแก่น ต้อนรับเทศกาลปีใหม่
20
ธ.ค.
2560
แอร์เอเชียจับมือ UNDP เปิดตัว 4 โครงการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
18
ธ.ค.
2560
แอร์เอเชีย เปิดบินตรงทุกวัน อุดรธานี-เชียงใหม่ ให้บริการเครื่องใหญ่ ตรงเวลา ด้วยราคาโปรโมชั่นสุดประหยัด 590บาท/เที่ยวบิน
12
ธ.ค.
2560
แอร์เอเชีย เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงทุกวัน "ดอนเมือง-ระนอง" เพิ่มเครือข่ายแข็งแกร่งในประเทศ เริ่มต้นเพียง 590 บาท!
01
พ.ย.
2560
แอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่ บินข้ามภาค "ภูเก็ต-ขอนแก่น" กระตุ้นท่องเที่ยวไทย พร้อมรุกหนักฮับภูเก็ต เปิดรวด 2 เส้นทางใหม่ ไตรมาส 4/2560
16
ต.ค.
2560
แอร์เอเชียบินตรงทุกวัน "มาเก๊า - ภูเก็ต" เกาะสวรรค์เมืองไทย โปรโมชั่นคุ้มเริ่มต้นเพียง 1,590 บาทต่อเที่ยว
19
ก.ย.
2560
แอร์เอเชียเพิ่ม "บินเช้า" ดอนเมือง - เชียงใหม่และภูเก็ต รับประกัน "คุ้มชัวร์" ทุกที่นั่ง เริ่มต้นที่ 390 บาท*!
07
ก.ย.
2560
แอร์เอเชียเปิด "Red Carpet" ตอบโจทย์คนชอบบริการเหนือระดับ เช็คอินเคาน์เตอร์พิเศษ ห้องพักรับรองสบาย ขึ้นเครื่องและรับสัมภาระก่อนใคร!
31
ก.ค.
2560
แอร์เอเชียเปิดบินตรง 2 เส้นทางใหม่สู่อินเดีย กรุงเทพ-ชัยปุระ และติรุจิรัปปัลลิ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
07
ก.ค.
2560
แอร์เอเชียเปิดตัวบริการใหม่ MyCorporate ตอบสนองความต้องการกลุ่มนักเดินทางธุรกิจ
03
ก.ค.
2560
ไทยแอร์เอเชีย ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ และ บีเอซี เปิดหลักสูตรผลิตและพัฒนำ "ช่ำงอำกำศยำน" ร่วมงำนไทยแอร์เอเชีย พร้อมก้ำวสู่ตลำดอุตสำหกรรมกำรบิน