ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10
พ.ย.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11
พ.ย.
2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11
พ.ย.
2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11
พ.ย.
2562
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
10
ก.ย.
2562
แจ้งกรรมการลาออก
09
ส.ค.
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09
ส.ค.
2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09
ส.ค.
2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
27
พ.ค.
2562
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2562
10
พ.ค.
2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10
พ.ค.
2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10
พ.ค.
2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07
พ.ค.
2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562