ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

27
ก.ค.
2563
10
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563
11
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563
13
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2563
11
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2563

สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

10
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2563
27
ต.ค.
2563
09
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2563
13
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2563

สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

11
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563
27
ก.ค.
2563
10
ส.ค.
2563
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563
14
พ.ค.
2563
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2563
13
พ.ค.
2563
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563
28
เม.ย.
2563
11
พ.ค.
2563
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563
23
เม.ย.
2563
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

26
ก.พ.
2563
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำปี 2562

สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

25
ก.พ.
2563
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2562