ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

27
ต.ค.
2563
09
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2563
10
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2563
11
พ.ย.
2563
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2563
24
เม.ย.
2561
09
พ.ค.
2561
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2561
24
เม.ย.
2561
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
09
เม.ย.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
NDR with Citi in Singapore
สถานที่ : ประเทศสิงคโปร์
22
ก.พ.
2561
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำปี 2560
21
ก.พ.
2561
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2560
08
ก.พ.
2561
21
ก.พ.
2561
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2560
06
ก.พ.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
Local NDR-Bualuang Securities
25
ม.ค.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
J.P. Morgan's Thailand Conference
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
09
ม.ค.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
DBS Pulse of Asia Conference in Singapore
สถานที่ : โรงแรมเดอะ ฟูลเลอร์ตัน, ประเทศสิงคโปร์
05
ม.ค.
2561
กิจกรรมพบนักลงทุน
AAV Open House in 2018
สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
15
พ.ย.
2560
กิจกรรมพบนักลงทุน
Yuanta Corporate Day
สถานที่ : หยวนต้า, ประเทศไทย
13
พ.ย.
2560
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2560

เวลา : 10.00 น. - 12.00 น.
สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ