สารจากประธานกรรมการ

พวกเราไม่หมดกำลังใจ ไม่ท้อถอย แต่กลับมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบงานทุกระบบให้พร้อมเสมือนว่าเราสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทันทีที่สถานการณ์ของโลกและประเทศไทย กลับมาเป็นปกติ

ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ จำได้แม่นว่า เวลาจะวางแผน ทำอะไร เราจะต้องตั้งสมมติฐานว่า ถ้าทุกอย่างอยู่นิ่ง ไม่แปรเปลี่ยน เราจะวางแผนในส่วนของเราอย่างไร เพื่อนำไป ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับเรา ซึ่งเรื่องนี้โอกาสที่ผลการ ปฏิบัติจะให้ผลตามแผนนั้นแทบไม่มีเลย เพราะในโลก แห่งความจริงคือทุกอย่างไม่เคยอยู่นิ่ง และแปรเปลี่ยน ตลอดเวลานั่นเอง

แต่ที่ผ่านมาตลอดปี 2563 จนถึงวันนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่ได้รับรู้กันได้ชัดว่าทุกอย่างอยู่นิ่งๆจริง ไม่ต้องสมมติกัน

ดังนั้น ตอนนี้จึงเป็นโอกาสดี (และไม่น่าจะมีโอกาสแบบนี้ อีกแล้ว) ที่ AAV จะใช้ความจริงที่ทุกอย่างหยุดนิ่งนี้ วางแผนในการทำงานของเราให้เกิดผลแม่นยำที่สุด และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายได้จริง

ในฐานะประธานกรรมการ ผมขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า พวกเราไม่หมดกำลังใจ ไม่ท้อถอย แต่กลับมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และระบบงานทุกระบบ ให้พร้อมเสมือนว่าเราสามารถ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทันทีที่สถานการณ์ของโลก และประเทศไทย กลับมาเป็นปกติ

เพราะพวกเราเชื่อมั่นว่า การเดินทางติดต่อกันของมนุษย์โลก ยังต้องใช้การเดินทางทางอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นเดิม เหมือนที่พวกเราเชื่อมั่นว่า “Everyone Can Fly” พวกเราจึงมองสถานการณ์หยุดชะงักครั้งนี้เป็นเพียง สถานการณ์ชั่วคราว เปรียบเสมือนการกดปุ่ม Pause & Play เท่านั้น

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ของเรา จะสนับสนุนเราเหมือนเดิมอย่างที่เคยปฏิบัติ ต่อกันอย่างอบอุ่นตลอดมา

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ