มิ.ย. - ส.ค. 2556 ไทยแอร์เอเชียร่วมเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ "คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ"

Share

ไทยแอร์เอเชียร่วมเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ” พร้อมพาเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศสัมผัสประสบการณ์นอกห้องเรียนกับอาชีพต่างๆ ในโลกเสมือนจริงที่คิดส์ซาเนีย