30 เม.ย. 2556 ไทยแอร์เอเชียร่วมกับท่าอากาศยานดอนเมือง จัดเที่ยวบินพิเศษกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สำหรับคนพิการ เพื่อแสดงความพร้อมการเป็นสายการบินที่พร้อมดูแลคนพิการ

Share

ไทยแอร์เอเชียร่วมกับท่าอากาศยานดอนเมือง จัดเที่ยวบินพิเศษกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สำหรับคนพิการ เพื่อแสดงความพร้อมการเป็นสายการบินที่พร้อมดูแลคนพิการ พร้อมพาทัศนาจร ไหว้พระและเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างความสุขให้คนพิการ