เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564

01 ก.ย. 2564

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564

16 ส.ค. 2564
เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564

07 ก.ค. 2564
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564

17 พ.ค. 2564

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564

01 ก.ย. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564

16 ส.ค. 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564

07 ก.ค. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564

17 พ.ค. 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564

19 มี.ค. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2563

25 ก.พ. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAILAND FOCUS 2020 VIRTUAL CONFERENCE BY SET

26 ส.ค. 2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY UBS SECURITIES

22 ก.ค. 2563
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563

14 พ.ค. 2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2562

26 ก.พ. 2563
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563

16 ม.ค. 2563