เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนเมษายน ปี 2565

20 พ.ค. 2565

เอกสารนักลงทุนเดือนเมษายน ปี 2565
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565

17 พ.ค. 2565
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2564

25 ก.พ. 2565
FINANSIA Online Investment Conference 2022
กิจกรรมพบนักลงทุน

FINANSIA Online Investment Conference 2022

27 ม.ค. 2565

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนเมษายน ปี 2565

20 พ.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565

17 พ.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2564

25 ก.พ. 2565
กิจกรรมพบนักลงทุน

FINANSIA Online Investment Conference 2022

27 ม.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2564

15 พ.ย. 2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทใหม่

21 ต.ค. 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564

01 ก.ย. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564

16 ส.ค. 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564

07 ก.ค. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564

17 พ.ค. 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564

19 มี.ค. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2563

25 ก.พ. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563