เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

กิจกรรมพบนักลงทุน

Investor Day 2023

24 มี.ค. 2566

Investor Day 2023
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565

10 มี.ค. 2566
RESULTS BRIEFING FY2022
แถลงผลประกอบการ

RESULTS BRIEFING FY2022

24 ก.พ. 2566
เอกสารนักลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

09 ก.พ. 2566

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

กิจกรรมพบนักลงทุน

Investor Day 2023

24 มี.ค. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565

10 มี.ค. 2566
แถลงผลประกอบการ

RESULTS BRIEFING FY2022

24 ก.พ. 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

09 ก.พ. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2565

21 พ.ย. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2565

16 พ.ย. 2565
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2565

27 ต.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565

15 ส.ค. 2565
กิจกรรมพบนักลงทุน

SCBS VIRTUAL CONFERENCE PRESENTATION

26 ก.ค. 2565
กิจกรรมพบนักลงทุน

BLS THAI CORPORATE DAY PRESENTATION 2022

01 ก.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565

17 พ.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2564

25 ก.พ. 2565
กิจกรรมพบนักลงทุน

FINANSIA Online Investment Conference 2022

27 ม.ค. 2565