เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2566

18 ก.ย. 2566

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2566
Sustainability in Aviation
กิจกรรมพบนักลงทุน

Sustainability in Aviation

14 ก.ย. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2566

15 ส.ค. 2566
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2566
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2566

15 ส.ค. 2566

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2566

18 ก.ย. 2566
กิจกรรมพบนักลงทุน

Sustainability in Aviation

14 ก.ย. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2566

15 ส.ค. 2566
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2566

15 ส.ค. 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2566

26 มิ.ย. 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนพฤษภาคม ปี 2566

06 มิ.ย. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2566

15 พ.ค. 2566
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2566

15 พ.ค. 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนเมษายน ปี 2566

19 เม.ย. 2566
กิจกรรมพบนักลงทุน

Investor Day 2023

24 มี.ค. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2565

10 มี.ค. 2566
แถลงผลประกอบการ

RESULTS BRIEFING FY2022

24 ก.พ. 2566