เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564

19 มี.ค. 2564

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2563

25 ก.พ. 2564
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564

19 มี.ค. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2563

25 ก.พ. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2563

12 พ.ย. 2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

13 ส.ค. 2563
กิจกรรมพบนักลงทุน

INVESTOR UPDATE VIRTUAL CONFERENCE BY CLSA SECURITIES

30 มิ.ย. 2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563

14 พ.ค. 2563
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2562

26 ก.พ. 2563
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2563

16 ม.ค. 2563
กิจกรรมพบนักลงทุน

LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES

26 พ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

21 พ.ย. 2562
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2562

15 พ.ย. 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2562

12 พ.ย. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

ONEASEAN CONFERENCE 2019

17 ก.ย. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAILAND FOCUS 2019

29 ส.ค. 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2562

13 ส.ค. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2562

01 ก.ค. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

CITI ASEAN C-SUITE CONFERENCE 2019

26 มิ.ย. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2562

01 มิ.ย. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

NIFA 2019

28 พ.ค. 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2562

13 พ.ค. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

CLSA ASEAN FORUM 2019

12 มี.ค. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2562

01 มี.ค. 2562
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2561

28 ก.พ. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562

01 ก.พ. 2562
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2562

01 ม.ค. 2562
กิจกรรมพบนักลงทุน

LOCAL NON-DEAL ROADSHOW - BUALUANG SECURITIES

23 พ.ย. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2561

12 พ.ย. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2561

10 ส.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

NON-DEAL ROADSHOW WITH DBS VICKERS SECURITIES

23 ก.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

LOCAL NON-DEAL ROADSHOW WITH SCB SECURITIES

12 ก.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

DBACCESS ASIA CONFERENCE

15 พ.ค. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2561

14 พ.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

NDR WITH CITI IN SINGAPORE

09 เม.ย. 2561
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2560

22 ก.พ. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

LOCAL NDR-BUALUANG SECURITIES

06 ก.พ. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

J.P. MORGAN'S THAILAND CONFERENCE

25 ม.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

DBS PULSE OF ASIA CONFERENCE IN SINGAPORE

09 ม.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

AAV OPEN HOUSE IN 2018

05 ม.ค. 2561
กิจกรรมพบนักลงทุน

YUANTA CORPORATE DAY

15 พ.ย. 2560
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2560

12 พ.ย. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

CLSA INVESTOR FORUM 2017

14 ก.ย. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

NON-DEAL ROADSHOW WITH MAYBANK IN BANGKOK

04 ก.ย. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAILAND FOCUS 2017

30 ส.ค. 2560
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2560

11 ส.ค. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

คณะนักลงทุนสถาบันในประเทศเข้าเยี่ยมชมท่าอากาศยานอู่ตะเภา

04 ก.ค. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

DBACCESS ASIA CONFERENCE IN SINGAPORE

15 พ.ค. 2560
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2560

09 พ.ค. 2560
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2559

28 ก.พ. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

J.P. MORGAN'S THAILAND CEO-CFO CONFERENCE - BANGKOK

10 ก.พ. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

SET THAI CORPORATE DAY 2017 - POTENTIAL BIG CAPS WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE

17 ม.ค. 2560
กิจกรรมพบนักลงทุน

MORGAN STANLEY FIFTEENTH ANNUAL ASIA PACIFIC SUMMIT

16 พ.ย. 2559
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2559

14 พ.ย. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

TOURISM DAY WITH KRUNGSRI SECURITIES

21 ต.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

SCBS LOCAL NON-DEAL ROADSHOW

05 ต.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAILAND FOCUS 2016

02 ก.ย. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAI CORPORATE DAY IN SINGAPORE

19 ส.ค. 2559
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2559

17 ส.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAILAND CORPORATE DAY

25 ก.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

CITI: ASEAN C-SUITE FORUM 2016 IN SINGAPORE

01 มิ.ย. 2559
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2559

13 พ.ค. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 4/2558

30 มี.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

CLSA PRE-TOUR ASEAN FORUM

07 มี.ค. 2559
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2558

26 ก.พ. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

NON DEAL ROADSHOW WITH CLSA IN SINGAPORE

01 ก.พ. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

J.P. MORGAN CONFERENCE 2016

28 ม.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAI CORPORATE DAY IN BANGKOK WITH BLS

26 ม.ค. 2559
กิจกรรมพบนักลงทุน

SCBS INFINITE WEALTH PROGRAM: COMPANY VISIT

17 ธ.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

2015 THAILAND FOCUS

02 ธ.ค. 2558
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ SET IN THE CITY

19 พ.ย. 2558
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2558

12 พ.ย. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

MORGAN STANLEY 2ND ANNUAL THAILAND ENTREPRENEUR TRIP

12 พ.ย. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

BLS NON-DEAL ROADSHOW

29 ก.ย. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

ASEAN CONFERENCE IN SINGAPORE WITH MACQUARIE

24 ส.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

DBVS COMPANY VISIT

21 ส.ค. 2558
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2558

14 ส.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

DBACCESS 2015

18 พ.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

AAV-OPEN HOUSE "ก้าวสู่อาเซียนกับไทยแอร์เอเชีย"

AAV-OPEN HOUSE "ก้าวสู่อาเซียนกับไทยแอร์เอเชีย"
กิจกรรมพบนักลงทุน

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2558

14 มี.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

CLSA ASEAN FORUM 2015 IN BANGKOK

11 มี.ค. 2558
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2557

26 ก.พ. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAI TOURISM DAY WITH SCBS

17 ก.พ. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

J.P. MORGAN'S THAILAND CONFERENCE 2015

05 ก.พ. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

SET THAI CORPORATE DAY 2015

27 ม.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

"DAY WITH EXECUTIVE MANAGEMENT"

21 ม.ค. 2558
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAI CORP DATE WITH BLS

19 ม.ค. 2558
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ SET IN THE CITY

21 พ.ย. 2557
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

THAI CORPORATE DAY IN HONG KONG WITH GOLDMAN SACHS AND SCB SECURITIES

21 พ.ย. 2557
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2557

14 พ.ย. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

THANACHART EXCLUSIVE LUNCH TALK "COMPLETING THE NETWORK JIGSAW"

10 พ.ย. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

AN EXCLUSIVE FIELD TRIP IN BANGKOK EVENT

07 พ.ย. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

TOURISM DAY EVENT WITH BUALUANG SECURITIES

29 ต.ค. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

21ST CLSA INVESTORS' FORUM

17 ก.ย. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

THAILAND FOCUS 2014

28 ส.ค. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

ASEAN CONFERENCE 2014

26 ส.ค. 2557
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2557

08 ส.ค. 2557
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

KNOWLEDGE SHARING - AIR TRAFFIC RIGHT

08 ส.ค. 2557
กิจกรรมพบนักลงทุน

DBACCESS THAILAND CORPORATE DAY

02 ก.ค. 2557
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2557

15 พ.ค. 2557
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2556

28 ก.พ. 2557
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2556

08 พ.ย. 2556
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2556

08 ส.ค. 2556
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2556

14 พ.ค. 2556
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2555

27 ก.พ. 2556
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2555

14 พ.ย. 2555
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2555

09 ส.ค. 2555