เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565

15 ส.ค. 2565

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565
SCBS VIRTUAL CONFERENCE PRESENTATION
กิจกรรมพบนักลงทุน

SCBS VIRTUAL CONFERENCE PRESENTATION

26 ก.ค. 2565
BLS THAI CORPORATE DAY PRESENTATION 2022
กิจกรรมพบนักลงทุน

BLS THAI CORPORATE DAY PRESENTATION 2022

01 ก.ค. 2565
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565

17 พ.ค. 2565

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565

15 ส.ค. 2565
กิจกรรมพบนักลงทุน

SCBS VIRTUAL CONFERENCE PRESENTATION

26 ก.ค. 2565
กิจกรรมพบนักลงทุน

BLS THAI CORPORATE DAY PRESENTATION 2022

01 ก.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2565

17 พ.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2564

25 ก.พ. 2565
กิจกรรมพบนักลงทุน

FINANSIA Online Investment Conference 2022

27 ม.ค. 2565
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2564

15 พ.ย. 2564
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทใหม่

21 ต.ค. 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2564

01 ก.ย. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2564

16 ส.ค. 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2564

07 ก.ค. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2564

17 พ.ค. 2564
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2564

19 มี.ค. 2564
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2563

เอกสารนำเสนอประจำปี 2563