นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)(“เรา”, “AAV”) ตระหนักถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น AAV กับบริษัทในเครือและพันธมิตร จะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณทุกวิถีทางเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ดีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ใช่สัญญาและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิทางกฎหมายใด ๆ แต่เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ AAV ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

AAV สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อและจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยการปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ AAV ที่ @www.aavplc.com ("เว็บไซต์") โดยจะแสดงข้อความ "ปรับปรุงใหม่" บนลิงก์ "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" โดยข้อความดังกล่าวจะแสดงบนเว็บไซต์เป็นเวลา 30 วัน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ระบุถึงข้อมูลที่ AAV จัดเก็บ วิธีการใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลที่สาม การรักษาความลับ และการรักษาความปลอดภัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อการติดต่อด้าน นักลงทุนสัมพันธ์ งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ ความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

การรวบรวมข้อมูล

เราจะรวบรวมข้อมูลและรักษาข้อมูลที่คุณกรอกลงในเว็บไซต์ของเราหรือที่มอบให้กับเราในช่องทางอื่น ๆ อาทิเช่น ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล (เรียกโดยรวมว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ แต่คุณอาจจะใช้เครื่องมือบางอย่างบนเว็บไซต์และ/หรือบริการบางอย่างของ AAV ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริการนั้น ๆ ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณ จะช่วยให้เราให้บริการกับคุณได้อย่างเหมาะสม และเป็นการอำนวยความสะดวกกับคุณในการใช้งานเว็บไซต์อีกด้วย โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน เช่น ชื่อ และประเทศที่พำนักอาศัย
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง อุตสาหกรรม ชื่อสังกัด และประเทศที่จดทะเบียน
 • รายละเอียดและคำอธิบายในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เรื่องที่ร้องขอ ประเภทนักลงทุน วันนัดหมาย จำนวนผู้เข้าร่วม รายละเอียดผู้เข้าร่วม รายละเอียดการประชุม และ/หรือคำอธิบายชี้แจงอื่นๆ
 • ความคิดเห็นจากการเยี่ยมชมและใช้เว็บไซต์
 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น หมายเลข IP Address

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถจดจำข้อมูลความชอบของคุณ และเพิ่มความสะดวกในการจัดการเว็บไซต์ ถ้าคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ควบคุมคุกกี้ คุณตกลงที่จะรับคุกกี้เมื่อคุณใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ให้ยอมรับคุกกี้ได้ตามต้องการ ส่วน “ช่วยเหลือ” ของแถบเครื่องมือบนเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีปิดการใช้งานคุกกี้

เราใช้คุกกี้ 2 ประเภทบนเว็บไซต์ของเรา:

 • ฟังก์ชัน: คุกกี้เหล่านี้มีส่วนช่วยในการทำงานของคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม นอกจากนี้ คุกกี้ดังกล่าวยังช่วยให้บริการของเรามีความมั่นคงและปลอดภัยอีกด้วย
 • การวิเคราะห์: คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการของเรา เช่น คุณเยี่ยมชมเพจใดเป็นประจำ คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับจัดหาประสบการณ์คุณภาพสูงให้แก่คุณ ด้วยการทำสิ่งต่าง ๆ เช่น ติดตามการโหลดเพจ เวลาตอบสนองของไซต์ และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การใช้ข้อมูลที่รวบรวม

โดยทั่วไปเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านบริหารจัดการ เช่น การดำเนินการ การยืนยัน การตอบสนอง ธุรกรรมและคำขอของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ อาทิเช่น การนัดหมายการประชุม การเข้าเยี่ยมสำนักงาน การนัดหมายการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ การตอบข้อสงสัย การส่งอีเมล ประชาสัมพันธ์ และ/หรือ การแจ้งเหตุทุจริต เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราอาจดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือและ/หรือบุคคลที่สาม (ภายในหรือภายนอกประเทศซึ่งข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการจัดเก็บ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจหรือมีข้อตกลงตามสัญญากับ AAV และบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือและบุคคลที่สามนั้นสามารถแสดงได้ว่าคุณได้ให้ความยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา ให้กับบุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยหรือส่งต่อให้กับผู้รับโอนสิทธิ์ หรือ ผู้ได้รับสิทธิ์ในอนาคต (รวมถึงพันธมิตรและบริษัทในเครือ) หรือธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือกลุ่มบริษัทของเรา ที่มีส่วนกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการบริหารบริษัท รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อถ่ายโอนธุรกิจ ทรัพย์สิน และ/หรือหนี้สิน

หากมีการร้องขอโดยอาศัยผลของกฎหมาย เรามีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่สาม ตามคำสั่งหรือตามกระบวนการอื่นๆ ทางกฎหมาย

ในเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ AAV มีความจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เราขอรับรองว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความเข้มงวดมากกว่าหรือเท่ากับมาตรการด้านความปลอดภัยของเรา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เราต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่เราต้องดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา การควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการ ข้อมูลของคุณจะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการส่งมอบนั้นด้วย

หากต้องการทราบรายละเอียดของการจัดการด้านการเปิดเผยหรือการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กรุณาอ่านรายละเอียด “ข้อมูลติดต่อ” ได้ในหัวข้อด้านล่าง

การจัดเก็บข้อมูล

เราอาจส่งต่อและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เราจะดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยที่เราพัฒนาขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

 • ลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการจัดเก็บข้อมูล
 • ควบคุมและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสม
 • ดูแลบันทึกการเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • ต้องรับรองว่าพนักงานทุกคนของ AAV จะปกปิดข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับ
 • จัดโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงาน
 • สร้างขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
 • บุคคลที่สามต้องมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล
 • ห้ามใช้อุปกรณ์พกพาและบริการ Cloud Computing ในการถ่ายโอนหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับการยินยอมของผู้บริหารระดับสูงของเราก่อน

การยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณได้ให้ความยินยอมโดยการคลิกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม (Tick the box) และกดปุ่มเพื่อทำการยื่นแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นั้น หากเป็นไปตามที่ระบุไว้จะถือได้ว่าคุณได้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น (ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวไป) เว้นแต่จนกว่าคุณคัดค้านการเก็บรวบรวม หรือไม่สามารถเก็บรวมรวมได้โดยชอบด้วยกฎหมาย คุณอาจส่งคำร้องในการขอถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อมาที่เรา

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้ อย่างไรก็ตาม เราจะจัดให้มีช่องทางในการเลือกหรือยกเลิกการติดตามการรับข้อมูลด้านการตลาด การสื่อสาร โปรโมชั่นข้อเสนอ จดหมายข่าวหรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ จาก AAV

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจใช้สิทธิโดยการติดต่อมาที่เราเพื่อให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • คุณอาจติดต่อเราเพื่อขอถอนความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้
 • คุณมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือเพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด
 • คุณอาจขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • คุณอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
 • คุณอาจขอให้เราลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือให้ยุติการใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
 • คุณอาจขอให้เราดำเนินการ ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ แก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้

ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

เราไม่สามารถจำแนกอายุของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจปกครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา โดยที่คุณไม่รับรู้หรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวได้โดยการติดต่อเรา

การเชื่อมโยงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") โปรดทราบว่า เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลจากคุณ ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเว็บไซต์นั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ AAV จะนำมาใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย AAV เท่านั้นและจะไม่นำมาใช้กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

การรับข่าวสารทางอีเมล

การสมัครบริการรับข่าวสารทางอีเมลของ AAV ถือว่าคุณยินดีและยินยอมให้เราติดต่อคุณผ่านทางอีเมลเพื่อแจ้งข่าวสาร หากคุณไม่ต้องการติดตามรับข่าวสารอีกต่อไป คุณสามารถคลิกยกเลิกการรับข่าวสารจากจดหมายข่าวที่คุณได้รับ

ข้อมูลที่ติดต่อ

หากมีข้อสงสัย ความกังวล หรือข้อติชมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อพนักงานของเราได้ที่

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)

เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3200
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210

อีเมล taa_investorrelations@airasia.com