สถิติการดำเนินงานที่สำคัญ

ดูกราฟเทคนิค

ดาวน์โหลดสถิติการดำเนินงานที่สำคัญ

ปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี
2567 ดาวน์โหลด
2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2565 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2557 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2555 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: อภิธานศัพท์