ราคาหลักทรัพย์

AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
2.50 บาท
เปลี่ยนแปลง0.00
% เปลี่ยนแปลง0.00%
ราคาเปิด2.50
วันก่อนหน้า2.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)7,681,051.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)19,287,168.32
ช่วงราคาระหว่างวัน2.50 - 2.54
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.08 - 3.32