ราคาหลักทรัพย์

AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
2.70 บาท
เปลี่ยนแปลง0.00
% เปลี่ยนแปลง0.00%
ราคาเปิด2.72
วันก่อนหน้า2.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)6,787,631.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)18,353,948.32
ช่วงราคาระหว่างวัน2.68 - 2.72
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.50 - 3.30