ราคาหลักทรัพย์

AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
2.48 บาท
เปลี่ยนแปลง-0.06
% เปลี่ยนแปลง-2.36%
ราคาเปิด2.48
วันก่อนหน้า2.54
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)32,470,927.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)80,382,418.70
ช่วงราคาระหว่างวัน2.40 - 2.52
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.40 - 3.06