ราคาหลักทรัพย์

AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
2.76 บาท
เปลี่ยนแปลง+0.06
% เปลี่ยนแปลง+2.22%
ราคาเปิด2.70
วันก่อนหน้า2.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)21,389,794.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)58,271,436.44
ช่วงราคาระหว่างวัน2.66 - 2.78
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.40 - 3.32