ราคาหลักทรัพย์

AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
2.78 บาท
เปลี่ยนแปลง+0.02
% เปลี่ยนแปลง+0.72%
ราคาเปิด2.76
วันก่อนหน้า2.76
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)19,345,974.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)53,710,519.04
ช่วงราคาระหว่างวัน2.74 - 2.82
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.97 - 3.08