ราคาหลักทรัพย์

AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
2.82 บาท
เปลี่ยนแปลง-0.02
% เปลี่ยนแปลง-0.70%
ราคาเปิด2.84
วันก่อนหน้า2.84
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)16,274,953.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)45,934,307.68
ช่วงราคาระหว่างวัน2.80 - 2.84
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.52 - 3.30