ราคาหลักทรัพย์

AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
3.12 บาท
เปลี่ยนแปลง+0.04
% เปลี่ยนแปลง+1.30%
ราคาเปิด3.10
วันก่อนหน้า3.08
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)33,176,482.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)102,953,083.78
ช่วงราคาระหว่างวัน3.08 - 3.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์2.20 - 3.30