ราคาหลักทรัพย์

AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
2.32 บาท
เปลี่ยนแปลง-0.04
% เปลี่ยนแปลง-1.69%
ราคาเปิด2.38
วันก่อนหน้า2.36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)37,163,719.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)86,744,893.90
ช่วงราคาระหว่างวัน2.30 - 2.38
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์1.78 - 2.98