นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ดูทั้งหมด
13
พ.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (แก้ไข)
13
พ.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13
พ.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13
พ.ค.
2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
ชื่อย่อหุ้น : AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
(สกุลเงิน บาท)
1.76

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.05(2.92%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

23,944,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.73 - 1.77

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.00 - 4.24

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล