นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ดูทั้งหมด
22
ต.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (แก้ไข)
21
ส.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
11
ส.ค.
2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11
ส.ค.
2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ชื่อย่อหุ้น : AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
(สกุลเงิน บาท)
1.51

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

-0.02(-1.31%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

7,620,800

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.49 - 1.52

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.00 - 2.70

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2563

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล