นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ดูทั้งหมด
04
ส.ค.
2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22
ก.ค.
2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08
ก.ค.
2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
22
มิ.ย.
2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
ชื่อย่อหุ้น : AAV
ปรับปรุงเมื่อ:
(สกุลเงิน บาท)
1.83

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.01(0.55%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

6,373,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

1.81 - 1.83

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

1.00 - 3.74

ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2563

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล