นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูทั้งหมด
11
ส.ค.
2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11
ส.ค.
2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค.
2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
27
ก.ค.
2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2565

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล