ตัวเลขสำคัญของ AAV

สรุปจุดเด่นที่สำคัญของบริษัท
ในเดือนธันวาคม 2561

0
ประเทศ

0
เมือง

0
เส้นทาง

0
ลำ

เกี่ยวกับเอเชียเอวิเอชั่น

สายการบินไทยแอร์เอเชียจะเป็นผู้นำสายการบินราคาประหยัดในภูมิภาค

สรุปภาพรวมการดำเนินงานปี 2561

25,019
ล้านที่นั่ง-กม.

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

พัฒนาการของเรา

รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลกจาก Skytrax

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

ผู้โดยสารที่ขนส่ง

ตรงเวลาสูงสุด

86%

ของเที่ยวบินของเราในปี 2561

84%

ของเที่ยวบินของเราใน 9M2562

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร

2561
+12%
เปรียบเทียบกับปีก่อน
Q3/2562
+10%
เปรียบเทียบกับปีก่อน
ดูกราฟเทคนิค

รายได้จากการขายและบริการ

2561
+8%
เปรียบเทียบกับปีก่อน
Q3/2562
+5%
เปรียบเทียบกับปีก่อน
ดูกราฟเทคนิค

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น : AAV

ปรับปรุงเมื่อ:
(สกุลเงิน บาท)
1.61
-0.06(-3.59%)
เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)
34,120,000
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.61 - 1.65
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.61 - 4.76
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
รายละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะนักลงทุนและนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการประจำปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
AAV ได้รับรางวัล Best IR Website ระดับภูมิภาคฯ จากนิตยสาร IR Magazine
รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักดีว่าธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ด้วยการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลงของเครื่องบิน อันเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ สภาวะโลกร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม