ตัวเลขสำคัญของ AAV

สรุปจุดเด่นที่สำคัญของบริษัท
ในเดือนธันวาคม 2562

0
ประเทศ

0
เมือง

0
เส้นทาง

0
ลำ

เกี่ยวกับเอเชียเอวิเอชั่น

สายการบินไทยแอร์เอเชียจะเป็นผู้นำสายการบินราคาประหยัดในภูมิภาค

สรุปภาพรวมการดำเนินงานปี 2562

26,940
ล้านที่นั่ง-กม.

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

พัฒนาการของเรา

รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลกจาก Skytrax

สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

ผู้โดยสารที่ขนส่ง

ตรงเวลาสูงสุด

86%

ของเที่ยวบินของเราในปี 2562

93%

ของเที่ยวบินของเราใน 1H/2563

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร

2562
+8%
เปรียบเทียบกับปีก่อน
1H/2563
-63%
เปรียบเทียบกับปีก่อน
ดูกราฟเทคนิค

รายได้จากการขายและบริการ

2562
+3%
เปรียบเทียบกับปีก่อน
1H/2563
-61%
เปรียบเทียบกับปีก่อน
ดูกราฟเทคนิค

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อหุ้น : AAV

ปรับปรุงเมื่อ:
(สกุลเงิน บาท)
1.44
-0.04(-2.70%)
เปลี่ยนแปลง(% เปลี่ยนแปลง)
9,519,600
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1.43 - 1.49
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.00 - 2.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (แก้ไข)
รายละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
AAV กลับขึ้นสู่ SET100 อีกครั้ง ควบติดอันดับ SETTHSI
รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักดีว่าธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจหนึ่งที่สร้างปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ด้วยการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลงของเครื่องบิน อันเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ สภาวะโลกร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม