เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2567
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2567

12 ก.ค. 2567
เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2567
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2567

14 พ.ค. 2567
เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2567
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2567

27 มี.ค. 2567

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกรกฎาคม ปี 2567

12 ก.ค. 2567
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2567

14 พ.ค. 2567
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2567

14 พ.ค. 2567
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมีนาคม ปี 2567

27 มี.ค. 2567
กิจกรรมพบนักลงทุน

Investor Day 2024

08 มี.ค. 2567
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำปี 2566

29 ก.พ. 2567
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอประจำปี 2566

23 ก.พ. 2567
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมกราคม ปี 2567

09 ม.ค. 2567