เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2566

18 ก.ย. 2566
Sustainability in Aviation
กิจกรรมพบนักลงทุน

Sustainability in Aviation

14 ก.ย. 2566
Investor Day 2023
กิจกรรมพบนักลงทุน

Investor Day 2023

24 มี.ค. 2566

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2566

14 พ.ย. 2566
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 3/2566

14 พ.ย. 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนกันยายน ปี 2566

18 ก.ย. 2566
กิจกรรมพบนักลงทุน

Sustainability in Aviation

14 ก.ย. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2566

15 ส.ค. 2566
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 2/2566

15 ส.ค. 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนมิถุนายน ปี 2566

26 มิ.ย. 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนพฤษภาคม ปี 2566

06 มิ.ย. 2566
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน / อื่นๆ

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2566

15 พ.ค. 2566
แถลงผลประกอบการ

เอกสารนำเสนอไตรมาสที่ 1/2566

15 พ.ค. 2566
เอกสารนักลงทุน

เอกสารนักลงทุนเดือนเมษายน ปี 2566

19 เม.ย. 2566
กิจกรรมพบนักลงทุน

Investor Day 2023

24 มี.ค. 2566