08
ธ.ค.
2563

AAV ได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านรายงานประจำปีระดับภูมิภาคฯ จากนิตยสาร IR Magazine

Share

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านรายงานประจำปีสำหรับมูลค่าการตลาดที่ต่ำกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ Best Annual Report (Small Cap) จากนิตยสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Awards, South East Asia 2020 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมีนางสาวภัทรวัลล์ สุกปลั่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นผู้รับรางวัล นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดีเยี่ยมด้านเว็บไซด์ หรือ Best IR website และ รางวัลดีเยี่ยมด้านการใช้สารสนเทศของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Best use of multimedia for IR ซึ่งจะถูกพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผลงานต่างๆ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ อีกทั้งปีนี้นับเป็นปีแรกที่จัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในรูปแบบ Virtual Ceremony

IR Magazine Awards เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการประเมินการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน และบรรณาธิการจากนิตยสาร IR Magazine