22
ธ.ค.
2564

แอร์เอเชีย บินตรงเส้นทางระหว่างประเทศ สู่มัลดีฟส์ เเละพนมเปญ พร้อมรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยเข้มข้น

Share

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2564 สายการบินแอร์เอเชีย เริ่มบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 2 เส้นทางระหว่างประเทศ จากดอนเมือง สู่มัลดีฟส์ เเละพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยได้รับการตอบรับที่ดี ทั้งนี้ สายการบินฯ ยืนยันมาตรฐานการคัดกรองผู้โดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุขสูงสุด สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางดอนเมือง สู่มัลดีฟส์ เเละพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทั้ง 2 เส้นทาง มีอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ย โดยรวมทั้งขาเข้าเเละขาออกอยู่ที่ร้อยละ 70 โดยเที่ยวบินขาเข้า มัลดีฟส์ สู่ดอนเมือง มีอัตราขนส่งสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 85