19
มี.ค.
2567

แอร์เอเชียเปิดบินเชื่อมต่อไทย-ญี่ปุ่น แวะรับส่ง ผู้โดยสาร ที่ไต้หวัน เส้นทาง “ดอนเมือง-ไทเป-โอกินาวา” และ “ดอนเมือง-เกาสง-โตเกียว”

Share

กรุงเทพฯ วันที่ 19 มีนาคม 2567 - ไทยแอร์เอเชีย สยายปีกบินสู่ญี่ปุ่น ผ่านเสรีภาพการบินที่ 5 หรือ Fifth Freedom โดยเลือกไต้หวันเป็นจุดศูนย์กลางแวะรับส่งผู้โดยสาร มั่นใจได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะช่วงการบินเชื่อมต่อระหว่างไต้หวันเเละญี่ปุ่น ที่มีความต้องการเดินทางสูง ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชียได้จัดงานเเถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่กรุงไทเป (ไต้หวัน) ในวันนี้ (19 มี.ค. 2567)

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สิทธิ Fifth Freedom เป็นโอกาสทำให้สายการบินสามารถเปิดเส้นทางบินใหม่ ได้ไกลเเละหลากหลายขึ้น พร้อมได้ผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ๆ ผ่านการบินเเวะพักและรับส่งผู้โดยสารที่ประเทศคู่สัญญา โดยปี 2567 นี้ไทยแอร์เอเชีย ตั้งเป้าใช้สิทธิ Fifth Freedom ในการบินเชื่อมต่อประเทศญี่ปุ่น โดยให้กรุงไทเปและเกาสง เป็นจุดศูนย์กลางบิน

“เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างไต้หวันเเละญี่ปุ่น คือเป้าหมายสำคัญในการเปิดให้บริการครั้งนี้ เพราะตลาดกำลังเติบโตเเละมีปริมาณการเดินทางที่สูง ในขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวคนไทยเช่นกัน ในการบินจากดอนเมืองสู่โตเกียวกับไทยแอร์เอเชีย ผ่านการเเวะพักสั้นๆ ที่ไทเปและเกาสง” นายสันติสุขกล่าว

ทั้งนี้ไทยแอร์เอเชีย ให้บริการเส้นทางบินดังกล่าว โดยใช้เครื่องบินแอร์บัส เอ 320 จำนวน 180 ที่นั่ง โดยบินจากต้นทางที่ดอนเมือง เเวะรับส่งผู้โดยสารที่ไทเป และเกาสง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนบินต่อไปที่ปลายทางประเทศญี่ปุ่นต่อไป

  • เส้นทางแรก “ดอนเมือง-ไทเป-โอกินาวา” เที่ยวบินออกเดินทางจากกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) เวลา 7.25 ถึงไทเป เวลา 12.20 แวะพักรับส่งผู้โดยสาร ก่อนเดินทางออกจากไทเป เวลา 13.30 ถึงโอกินาวา เวลา 15.55
  • เส้นทางที่ 2 “ดอนเมือง-เกาสง-โตเกียว (นาริตะ)” เที่ยวบินออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 02.45 ถึงเกาสง เวลา 07.15 แวะพักรับส่งผู้โดยสาร ก่อนเดินทางออกจากเกาสง เวลา 08.00 ถึงโตเกียว(นาริตะ) เวลา 12.55