สารจากประธานกรรมการ

โจทย์สำคัญของไทยแอร์เอเชียคือ
"การสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน"
ถึงแม้บริษัทของเราจะเคยผ่านบทพิสูจน์มามากมาย แต่ต้องไม่ประมาท เพราะในอนาคตยังมีความท้าทายมากมายรออยู่

ปี 2561 โจทย์สำคัญของไทยแอร์เอเชียคือ "การสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน" ถึงแม้บริษัทของเราจะเคยผ่านบทพิสูจน์มามากมาย ในขณะที่เรารักษาความเป็นผู้นำสายการบินราคาประหยัดที่เติบโตเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติได้แต่เราต้องไม่ประมาทเพราะในอนาคตยังมีความท้าทายมากมายรออยู่ อาทิ การแข่งขันในธุรกิจสายการบิน ความผันผวนของเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ เพราฉะนั้นการที่เรามีความแข็งแกร่งพร้อมรับทุกสถานการณ์ในทุกด้าน จะช่วยให้เราสร้างความเชื่อมั่นได้ ทั้งกับพนักงาน ผู้ใช้บริการนักลงทุน แลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

สิ่งที่บริษัทของเราปลูกฝังและให้ความสำคัญมาตลอด คือ การเป็นสายการบินราคาประหยัด ที่มีมาตรฐานสากลระดับโลกควบคู่กัน ซึ่งน่าภูมิใจที่กลุ่มสายการบินแอร์เอเชียยังรักษาแชมป์การเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลก 10 สมัยซ้อนจากสกายแทรกซ์ได้ รวมทั้งอีกหลากหลายรางวัล เช่น รางวัลดีเด่นทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2018 และรางวัลความเป็นเลิศทางการตลาด Marketing Excellence Awards จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ทำให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติไปพร้อมๆ กัน

นอกจากนั้นเรื่องคุณภาพบริการ ก็ยังเป็นส่วนสำคัญทำให้เราเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่อง เช่น การที่ไทยแอร์เอเชียได้รับจัดอันดับให้เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ตรงเวลาที่สุดในโลก อันดับที่ 8 ซึ่งถือเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ติดอันดับสูงสุดในไทยรวมทั้งมาตรฐานการใส่ใจความปลอดภัยที่เรายังยึดมั่น เคร่งครัดเสมอมา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำให้สำเร็จได้ในข้ามคืน แต่คือวัฒนธรรมที่ไทยแอร์เอเชียสืบสานกันมาอย่างดีให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกๆ คน ซึ่งผมชื่นชมอย่างมาก

สำหรับปี 2561 ของไทยแอร์เอเชีย ยังเป็นปีที่พวกเราพอใจ เพราะแม้จะมีปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาพรวม แต่เราก็ยังยืนหยัดได้ มีผลประกอบการที่ดี สร้างโอกาสให้ธุรกิจตัวเองได้เสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งยืนยันว่าไทยแอร์เอเชียเดินหน้ามาถูกทาง และผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ