สารจากประธานกรรมการ

พวกเราไม่หมดกำลังใจ ไม่ท้อถอย แต่กลับมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบงานทุกระบบให้พร้อมเสมือนว่าเราสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทันทีที่สถานการณ์ของโลกและประเทศไทย กลับมาเป็นปกติ

ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ จำได้แม่นยำว่า เวลาจะวางแผนทำอะไร เราจะต้องตั้งสมมุติฐานว่า ถ้าทุกอย่างอยู่นิ่ง ไม่แปรเปลี่ยน เราจะวางแผนในส่วนของเราอย่างไร เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับเรา ซึ่งเรื่องนี้โอกาสที่ผลการปฏิบัติจะให้ผลตามแผนนั้นแทบไม่มีเลย เพราะในโลกแห่งความจริงคือทุกอย่างไม่เคยอยู่นิ่ง และแปรเปลี่ยนตลอดเวลานั่นเอง

แต่ที่ผ่านมาตลอดปี 2563 จนถึงวันนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับรู้กันได้ชัดว่าทุกอย่างอยู่นิ่งๆจริง ไม่ต้องสมมุติกัน

ดังนั้น ตอนนี้จึงเป็นโอกาสดี (และไม่น่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกแล้ว) ที่ AAV จะใช้ความจริงที่ทุกอย่างหยุดนิ่งนี้ วางแผนในการทำงานของเราให้เกิดผลแม่นยำที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้จริง

ในฐานะประธานกรรมการ ผมขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า พวกเราไม่หมดกำลังใจ ไม่ท้อถอย แต่กลับมุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบงานทุกระบบ ให้พร้อมเสมือนว่าเราสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทันทีที่สถานการณ์ของโลกและของประเทศไทย กลับมาเป็นปกติ

เพราะพวกเราเชื่อมั่นว่า การเดินทางติดต่อกันของมนุษย์โลก ยังต้องใช้การเดินทางทางอากาศ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดิม เหมือนที่พวกเราเชื่อมั่นว่า “Everyone Can Fly “ พวกเราจึงมองสถานการณ์หยุดชะงักครั้งนี้เป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราว เปรียบเสมือนการกดปุ่ม Pause & Play เท่านั้น

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของเรา จะสนับสนุนเราเหมือนเดิมอย่างที่เคยปฏิบัติต่อกันอย่างอบอุ่นตลอดมา

นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการ