07
ธ.ค.
2564

AAV ได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านการบริหารจัดการวิกฤตระดับภูมิภาคฯ จากนิตยสาร IR Magazine

Share

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านการบริหารจัดการวิกฤต สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ (Small Cap) จากนิตยสาร IR Magazine ในงาน IR Magazine Awards, South East Asia 2564 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมีนางสาวภัทรวัลล์ สุกปลั่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เป็นผู้รับรางวัล นอกจากนี้บริษัทยังผ่านการคัดเลือกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดีเยี่ยมรายงานประจำปี หรือ Best Annual Report ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผลงานต่างๆ ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวภัทรวัลล์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น กล่าวการดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและรักษามูลค่าการลงทุนของผู้ถือหุ้น ในช่วงวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นับเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุดที่เคยเผชิญมา ในปี 2564 เป็นปีที่เราจำเป็นต้องประคองธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารการเงินเพื่อรักษาสภาพคล่องและเงินสด ดังนั้นเราจึงต้องกระตือรือร้น ปรับกลยุทธ์และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา นอกจากนี้เราต้องยกระดับเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ

IR Magazine Awards เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการประเมินการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้จัดมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน และบรรณาธิการจากนิตยสาร IR Magazine