รางวัล

ประเภทรางวัล :
IR Magazine 2020

IR Magazine 2020

รางวัลดีเยี่ยมด้านรายงานประจำปีระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(มูลค่าตลาดน้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

IR Magazine 2020

รางวัลดีเยี่ยมด้านรายงานประจำปีระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(มูลค่าตลาดน้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2020

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2019

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562

IR Magazine 2019

รางวัลดีเยี่ยมด้านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SET Awards 2018

รางวัลดีเด่นทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์