ติดต่อเรา

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (AAV)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 3200 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-562-5700
โทรสาร : 02-562-5705

ที่ตั้งบนแผนที่

ดูเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการติดต่อ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าทีมนักลงทุนสัมพันธ์จะไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น สถานะการจอง ผู้สนับสนุน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกประการ และให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ข้างต้น