สารจากประธานกรรมการบริหาร

สุดท้ายนี้ ผมต้องขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน เเละผู้มีส่วนได้เสียทุกคนของทั้งไทยแอร์เอเชีย เเละ บมจ. เอวิเอชั่น ที่เดินทางร่วมกันในเส้นทางอันยากลำบาก ผมเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้พวกเราเเข็งเเกร่งและเรียนรู้มากกว่าทุกครั้ง พร้อมพลิกกลับมาเติบโตและได้รับผลตอบเเทนที่คุ้มค่าในอนาคต

ตลอด 17 ปีที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เปิดให้บริการ ผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ครั้งนี้ เป็นสถานการณ์ที่รุนเเรง และบริษัทได้รับผลกระทบยาวนานมากที่สุด โดยปี 2563 พวกเราจำเป็นต้องอยู่ในสภาวะ “ลอยคอ” เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดไปได้ ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเงินสด อีกทั้งตื่นตัวในการปรับเเผนกลยุทธ์การดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นโจทย์ที่มีความท้าทายมาก

ผลจากสถานการณ์ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา บริษัททำทุกวิถีทางเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ ทั้งการเสียสละของผู้บริหารเเละพนักงานทุกคนในการลดค่าตอบเเทนเเละหยุดงานโดยสมัครใจระยะสั้นเเละระยะยาว เพื่อลดต้นทุนให้กับบริษัท การพัฒนามาตรฐานด้านสุขอนามัยเเละความปลอดภัยสร้างความมั่นใจในการเดินทาง ตลอดจนการเเสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างกระเเสเงินสดในการบริหารจัดการ

ในขณะที่การกลยุทธ์เชิงนโยบาย บริษัท ร่วมทำงานกับภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันความช่วยเหลือต่างๆ ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการที่ไทยเเอร์เอเชีย เป็นผู้นำรวมตัวกับสายการบินสัญชาติไทยอื่นๆ ยื่นเสนอขอมาตรการความช่วยเหลือและบรรเทารูปแบบต่างๆ ต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอด อาทิ มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน สำหรับเส้นทางภายในประเทศ ค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยาน (Landing Charge) ค่าบริการที่จอดอากาศยาน (Parking Charge) ค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Charge) ซึ่งในส่วนนี้ได้การตอบรับที่น่าพอใจ รวมทั้งความพยายามสำคัญที่สุด คือการขอกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ “ซอฟท์โลน” ผ่านกระทรวงการคลัง ซึ่งทั้ง 7 สายการบินสัญชาติไทยได้ร่วมกันยื่นเรื่องดำเนินการมายาวนานต่อเนื่องจนครบปี นับตั้งเเต่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รอบเเรก ในเดือนมีนาคม 2563 จนถึงการเเพร่ระบาดของ COVID-19 ในรอบที่สองต้นปี 2564 นี้ ถ้าได้ติดตามข่าวจะเห็นว่าบริษัทได้ปรับแผนตามนโยบายรัฐ เเละสอบถามความคืบหน้ามาตลอด เสริมจากการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ที่เราทำอย่างดีที่สุดเเล้ว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการขนส่งเดินทาง เป็นด่านเเรกที่มักได้รับผลกระทบจากทุกสถานการณ์อย่างหนัก เเม้ว่าเรามั่นใจว่าเรามีประสบการณ์เเละภูมิต้านทานที่แข็งแรงดี ทั้งการวางเเผนเชิงรุกเเละเชิงรับ แต่เราก็ไม่เคยประมาท ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่บริษัททำทั้งหมดนั้น ก็เพื่อทำให้เราพร้อมเสมอ เมื่อถึงวันที่โอกาสมาถึง เราจะเป็นสายการบินที่พร้อมที่สุดในการให้บริการนักท่องเที่ยว และเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมต้องขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน เเละผู้มีส่วนได้เสียทุกคนของทั้งไทยแอร์เอเชีย เเละ บมจ. เอวิเอชั่น ที่เดินทางร่วมกันในเส้นทางอันยากลำบาก ผมเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้พวกเราเเข็งเเกร่งและเรียนรู้มากกว่าทุกครั้ง พร้อมพลิกกลับมาเติบโตและได้รับผลตอบเเทนที่คุ้มค่าในอนาคต

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประธานกรรมการบริหาร