สารจากประธานกรรมการบริหาร

การเติบโตของบริษัทในยุคนี้ เรามองเเค่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เเล้ว ต้องรู้จัก “ร่วมมือเพื่อเติบโตเเละเเข่งขันไปพร้อมๆ กัน”

ปี 2562 เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม เราต้องเผชิญกับปัจจัยมากมายที่เข้ามาท้าทาย ทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้น ความเชื่อมั่นเเละบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมาฟื้นตัวตามเป้าหมายที่วางไว้ การแข่งขันด้านราคา และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง โชคดีที่เรามีรากฐานที่เเข็งเเกร่งจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี และเราไม่หยุดในการเเสวงหาโอกาส ช่องทาง เเละพันธมิตรใหม่ๆ

โดยไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานเดิมๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับบริษัทมากที่สุด ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เดินหน้าผลักดันเชิงนโยบายกับภาครัฐ เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อสนับสนุนบริษัท เเละภาพรวมของการท่องเที่ยว เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันเเละอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็น อาทิ การเข้าร่วมแผนและโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเเละเมืองการบินภาคตะวันออก การขอสนับสนุนต่อกองทัพเรือในการลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งได้รับอนุมัติส่วนลดค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (PSC) ถือเป็นครั้งเเรกที่มีมาตรการนี้นับตั้งเเต่สนามบินอู่ตะเภาเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการร่วมกับสายการบินต่างๆ ขอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนสายการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้ว่า ทิศทางเเละการกำหนดนโยบายเพื่อการเติบโตของบริษัทในยุคนี้ เรามองเเค่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เเล้ว ต้องรู้จัก “ร่วมมือเพื่อเติบโตเเละเเข่งขันไปพร้อมๆ กัน” ซึ่งผมก็ใช้เเนวทางนี้ให้ทุกฝ่ายทุกแผนกเป็นกลยุทธ์ในการทำงานเช่นกัน

แม้ปี 2562 ไม่ได้เป็นปีที่สวยงามด้านผลประกอบการ แต่ผมมองว่าเป็นปีที่เราได้เรียนรู้เเละก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆ ได้หลายอย่าง ต้องขอบคุณทีมพนักงานในการทำงานอย่างหนักร่วมกันในปีนี้ รวมทั้งข้อเสนอเเนะความคิดเห็น เเละความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกคน AAV เเละไทยแอร์เอเชียยังเดินหน้าต่ออย่างเต็มพลังเเน่นอนครับ

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประธานกรรมการบริหาร