สารจากประธานกรรมการบริหาร

ปัจจุบันในการทำธุรกิจหากเราคิดถึงเฉพาะตัวเอง โดยไม่พยายามขยายตลาดในภาพรวมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วย แม้เราจะเป็นผู้นำอยู่ ไม่นานเราก็อาจอิ่มตัวและไม่รู้จะเติบโตไปทางไหน

การทำหน้าที่ "ประธานกรรมการบริหาร" ของบริษัทนับเป็นเรื่องที่ท้าทายของผม แต่ผมก็เชื่อมั่นและอุ่นใจสำหรับบริษัทของเรา ที่ได้ผู้บริหารยุคบุกเบิกซึ่งเป็นเพื่อนคู่คิดอย่าง คุณสันติสุข คล่องใช้ยา ก้าวจากผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่ง "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" เพราะคุณสันติสุข คือนักบริหารที่มีความรู้และประสบการณ์มืออาชีพตัวจริง ส่วนผมก็ไม่ได้หายไปไหน เดินหน้าทำหน้าที่แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทในภาพรวมโดยเฉพาะการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียโดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญ

ผมมองว่าปจจุบันในการทำธุรกิจ หากเราคิดถึงเฉพาะตัวเอง โดยไม่พยายามขยายตลาดในภาพรวมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ด้วย แม้เราจะเป็นผู้นำอยู่ ไม่นานก็อาจอิ่มตัวและไม่รู้จะเติบโตไปทางไหน ในอดีตเราอาจมองเพียงว่าเราจะมียอดนักท่องเที่ยวเดินทางที่จะเข้ามาใช้จ่ายสร้างรายได้เท่าไร แต่ตอนนี้เราต้องมองถึงแผนระยะยาวที่สร้างความแข็งแกร่งได้ยั่งยืนกว่า ซึ่งได้แก่ การสร้างงาน สร้างโอกาส รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคนไทยและธุรกิจการบินของเราให้แข่งขันกับระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ โดยเฉพาะ ในหลายๆ พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ

โอกาสที่เราเห็นชัด สืบเนื่องจากนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย คือการพัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจการบินของเราให้เป็นมากกว่าแค่จุดเชื่อมต่อการเดินทาง แต่เรามีศักยภาพพร้อมที่จะก้าวไปเป็นศูนย์กลางในมิติการลงทุนอื่นๆ เช่น การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลก การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน ผ่านการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมระดับชาติ หรือแผนพัฒนาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วันนี้ภารกิจของไทยแอร์เอเชีย นอกเหนือจากการทำให้ธุรกิจของเราเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วเรายังตอกย้ำบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจการบินและเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราด้วย ซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของบริษัทเราแน่นอน

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประธานกรรมการบริหาร