สารจากประธานกรรมการบริหาร

ผมให้คำมั่นสัญญาว่า จากนี้จะนำพาบริษัทฟื้นตัวกลับมาให้เร็วที่สุด

ปี 2564 ถือเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องกัน ที่บริษัทได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของ COVID-19 แม้เราจะเรียนรู้ประสบการณ์เเละปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังมีความท้าทายมากมายตลอดปี ให้เราประคอง ผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้

โจทย์สำคัญและเร่งด่วนของบริษัท คือ การหาเงิน ทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้บริษัทในวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อกลับมาเติบโตอีกครั้ง ผมบอกทุกคนเสมอว่า ไทยแอร์เอเชียต้องรอดเเน่นอน และเราก็ทำสำเร็จ กับแผนการปรับโครงสร้างกิจการในช่วงปลายปี ทำให้บริษัทมีเงินทุนมาหมุนเวียนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างหนัก ขอบคุณผู้ถือหุ้นเเละนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นบริษัทมาโดยตลอด เชื่อมั่นว่า AAV จะกลับมาเเข็งเเกร่ง เติบโตได้อีกครั้งเมื่อโอกาสมาถึงตลอดช่วงเวลาของการปรับโครงสร้างกิจการ เราได้รับการสนับสนุนอย่างดีตลอดเส้นทาง ทั้งจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลา ที่เหมาะสม เนื่องจากปี 2565 จะเป็นปีเเห่งการฟื้นตัว สถานการณ์ต่างๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น บริษัทจะสามารถขยายการเติบโตเเละเเข่งขันได้เต็มที่ เมื่อโอกาสมาถึงเราคือคนเเรกที่พร้อมคว้าโอกาสนั้นเเน่นอน

บทเรียน 2 ปีที่บริษัทผ่านมาได้ ทำให้เรายิ่งเข้มเเข็ง ผมให้คำมั่นสัญญาว่าจากนี้จะนำพาบริษัทฟื้นตัวกลับมาให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่อดทนเเละอยู่ร่วมกันอย่างดีที่สุดในช่วงที่ผ่านมา

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประธานกรรมการบริหาร