สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แม้เราพบกับความท้าทายทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น หรือตลาดนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศไทยที่เติบโตในอัตราที่ลดลงเรากลับยังสามารถเพิ่มโอกาสใหม่ๆ กับนักท่องเที่ยวตลาดอินเดียและภูมิภาค CLMV ได้

ไทยแอร์เอเชียคือผู้นำสายการบินราคาประหยัดตัวจริง เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในสายเลือดตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดให้บริการคือ การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่หยุดพัฒนา เราเชื่อว่าถ้าเราคิดให้มากแบบรอบด้าน เราก็จะใช้ต้นทุนน้อยลงและถ้าเราปรับตัวธุรกิจด้วยการคิดใหม่ ทำใหม่เราก็จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้ไม่รู้จบ

ปี 2561 เราท้าทายตัวเองด้วยวิธีการสื่อสารการตลาดใหม่ๆ และหลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับผู้ขับเคลื่อนองค์กรอย่าง "พนักงาน" เริ่มจากให้มีความสุขและมีพลังพร้อมในการทำงาน ซึ่งสิ่งที่เห็นชัดคือพนักงานของเรามีเอกลักษณ์และค่านิยมในทิศทางเดียวกัน ที่เรียกว่า 4ส ซึ่งได้แก่ สนุก สไตล์ สัมพันธ์ และสร้างสรรค์ยั่งยืนพร้อมเป็นสื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท นำเสนอสินค้าและบริการที่ประทับใจ เข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้นเมื่อเรามีต้นทุนคือ "พนักงาน" ที่มีศักยภาพแล้วก็จะนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีนี้ แม้เราพบกับความท้าทายมากมาย ทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ที่ปรับตัวสูงขึ้น หรือตลาดนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศไทยที่เติบโตในอัตราที่ลดลง เรากลับยังสามารถเพิ่มโอกาสใหม่ๆ กับนักท่องเที่ยวตลาดอินเดีย และภูมิภาค CLMV ได้ โดยตลอดปี 2561 ไทยแอร์เอเชียขนส่งผู้โดยสาร 21.57 ล้านคน อัตราส่วนขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 85 มีเครื่องบินประจำการฝูงบิน ณ สิ้นปีรวม 62 ลำ และเมื่อต้นปี 2562 เราเพิ่มเชียงราย เป็นฐานปฏิบัติการบินภายในประเทศ แห่งที่ 7 ต่อจากกรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ อู่ตะเภา และหาดใหญ่ ที่สำคัญ เราทุกคนยังมีพลังเต็มเปี่ยมในการร่วมกันผลักดันให้ไทยแอร์เอเชียเติบโตเต็มที่ในปีต่อๆ ไป

สำหรับปี 2562 ไทยแอร์เอเชียจะก้าวสู่ปีที่ 16 แล้ว เรามั่นใจว่าทุกก้าวจะเป็นก้าวที่แข็งแกร่ง เราตรวจสุขภาพธุรกิจตัวเองอยู่เสมอ และเปิดเผยข้อมูลรายงานเรื่องความยั่งยืนของบริษัทแล้ว ซึ่งทำให้เราพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าไทยแอร์เอเชียจะยังคงเป็นบริษัทที่คุ้มค่ากับการลงทุนและเติบโตได้อย่างสดใส ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับ

นายสันติสุข คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร