สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อโอกาสกลับมาอีกครั้ง เราจะพร้อมที่สุด แข็งแกร่งที่สุด ในทุกการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาส การเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับธุรกิจทันที

ความเป็นผู้นำในตลาด ทำให้เราต้องคิดมากกว่าแค่การอยู่รอด เราต้องเดินต่อได้ด้วยแผนการเก็บรักษา ฝูงบินและบุคลากรที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันต้องบริหารจัดการให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อโอกาสกลับมาอีกครั้ง เราจะพร้อมที่สุด แข็งแกร่งที่สุด ในทุกการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับธุรกิจทันที

การที่เราอยู่ร่วมกับ COVID-19 เป็นปีที่สอง ทำให้เรามีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นทั้งร่างกายเเละจิตใจ เรามีแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างเสถียรภาพเเละการเติบโตที่ต่อเนื่องยั่งยืนของบริษัท ที่ผ่านมาเราสร้างโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น ธุรกิจการขนส่งคาร์โก หรือต่อยอดฐานลูกค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์จากบริการที่หลากหลายของ airasia Super App การเพิ่มมูลค่าเเบรนด์ และไม่หยุดนิ่งในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น

ไตรมาสที่ 4/2564 ที่ผ่านมา ถือจุดเริ่มต้นในช่วงการฟื้นตัวของบริษัทได้ดีที่สุด เราเดินหน้ากลับมาให้บริการเส้นทางภายในประเทศ เส้นทางข้ามภาคต่างๆ เต็มที่ พร้อมทำงานอย่างเห็นผลร่วมกับภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวให้กลับคืนมาอีกครั้ง และสำคัญที่สุดกับการเริ่มให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศช่วงเดือนธันวาคมได้อีกครั้ง นับเป็นความหวังและสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อจากนี้

ปี 2565 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวทางธุรกิจ เราเชื่อว่า “ไม่มีอะไรทดเเทนการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวได้” โดยคาดการณ์ว่าความต้องการในการเดินทางเส้นทางภายในประเทศจะกลับมาได้ใกล้เคียงกับก่อนสถานการณ์ COVID-19 ในขณะที่เส้นทางระหว่างประเทศจะเริ่มให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เราจะเป็นสายการบินที่มีความพร้อมที่สุดในฐานะผู้นำตลาดอย่างแน่นอน

ผมขอบคุณพนักงาน ผู้บริหารทุกคน ที่เสียสละเเละเห็นเป้าหมายเดียวกัน ขอบคุณผู้โดยสารที่เป็นกำลังใจให้การสนับสนุน พวกเราทุกคนยังมีพลังกายและพลังใจที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมในการเป็นสายการบิน อันดับหนึ่ง พร้อมเป็นมากกว่าสายการบิน และรอวันได้เห็นเครื่องบินของแอร์เอเชียกลับมาบินเต็มท้องฟ้าอีกครั้งเร็วๆ นี้

นายสันติสุข คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร