สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พัฒนาภาพลักษณ์ให้เเข็งเเกร่ง ผ่านเเคมเปญการตลาดเเละสื่อสารมากมาย เพื่อเเสดงถึงความ “ใส่ใจ” ในเเบบฉบับของเรา อาทิ การสื่อสารผ่านเพลงลูกทุ่งของ “นิลุบล คนหน้าเย็น” ให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางเเต่ละครั้ง หรือโฆษณา “นี่เเม่นะ” ที่สื่อถึงความใส่ใจผู้ใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หรือการเปิดรับบริจาคความเห็น เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น

16 ปีที่เติบโตมา วันนี้ไทยแอร์เอเชียเหมือนเด็กวัยรุ่น โตเร็วที่โตมาพร้อมกับ “โอกาส” เปิดมุมมองเเละทำให้การเดินทางเป็นเรื่องง่าย โอกาสในการสร้างงานและชุมชน ด้วยวัฒนธรรมความเป็นครอบครัวแอร์เอเชียก็ยังคงอยู่ ทุกคน “สนุก” กับการใช้ชีวิตและการทำงาน มี “สไตล์” คือ ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน มีความ “สัมพันธ์” เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และต้องคิดอย่าง “สร้างสรรค์” เพื่อความเติบโตอย่าง “ยั่งยืน” คือ ไม่หยุดคิด หาวิธีการทำงานให้ดีขึ้น นำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ กล้าคิดเปลี่ยนแปลง ลองผิดลองถูก แต่ในขณะเดียวกันยิ่งโตขึ้นเราก็ยิ่งต้องพิจารณาให้รอบด้านมากขึ้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมาแม้จะไม่ใช่ปีที่ดีในแง่ของเศรษฐกิจ ทำให้เราไม่สามารถบุกไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ แต่เราก็ยังเห็นโอกาสในการกลับมาดูแลตัวเอง พัฒนาภาพลักษณ์ให้เเข็งเเกร่งผ่านเเคมเปญการตลาดเเละสื่อสารมากมาย เพื่อเเสดงถึงความ “ใส่ใจ” ในเเบบฉบับของเรา อาทิ การสื่อสารผ่านเพลงลูกทุ่งของ “นิลุบล คนหน้าเย็น” ให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางเเต่ละครั้งหรือโฆษณา “นี่เเม่นะ” ที่สื่อถึงความใส่ใจผู้ใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หรือการเปิดรับบริจาคความเห็น เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่การหานวัตกรรมและวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนเเละเพิ่มประสิทธิภาพทุกด้านให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ ยังเป็นความภูมิใจของไทยแอร์เอเชียที่ได้รับจัดอันดับเป็นสายการบินเดียวในไทยที่มีสถิติตรงเวลาสูงสุด ติด 10 อันดับแรกจากทุกสายการบินทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ในประเภทสายการบินราคาประหยัด จากการประกาศโดย www.oag.com นับเป็นความร่วมมือร่วมใจที่วัดผลสำเร็จได้ เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้โดยสารของเรา ตอกย้ำให้เห็นว่า “ความตรงต่อเวลา” คือหัวใจสำคัญสูงสุดไม่ต่างกับมาตรฐานความปลอดภัยที่เรายึดถือมาตลอด

สำหรับปี 2562 AAV ยังเป็นสายการบินเดียวที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จากรายชื่อทั้งหมด 98 รายชื่อในปีนี้ นับเป็นความสำเร็จก้าวที่สำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน” ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และพัฒนา ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ รวมทั้งมีความตั้งใจในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลทำให้แอร์เอเชีย สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นับเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESG

ก้าวต่อไป เรายังมุ่งมั่นเป็นสายการบินที่นำเสนอนวัตกรรมสำหรับทุกคน พร้อมทำให้ธุรกิจเติบโตได้ทั้งทางเศรษฐกิจ คือ การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสามารถในการขายมากขึ้น และรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและสังคมไปด้วยกัน พร้อมการยืนหยัดขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรของเราต่อไป… สนุก สไตล์ สัมพันธ์ สร้างสรรค์ยั่งยืน

นายสันติสุข คล่องใช้ยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร