พัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อย

25
2547
2547

บจ. ไทยแอร์เอเชีย เริ่มให้บริการเที่ยวบินในประเทศ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปยังหาดใหญ่ ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมถึงเริ่มให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศครั้งแรก ไปยังสิงคโปร์ด้วยเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737 จำนวน 2 ลำ

2549

จัดตั้ง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

2550
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย ย้ายฐานปฏิบัติการบิน (Hub) จากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย รับมอบเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 ลำแรก
2552

เปิดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

2553

ฝูงบินของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกอบด้วยเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 เพียงรุ่นเดียว

2555
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย รับมอบเครื่องบินลำแรกภายใต้สัญญาเช่า
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย ย้ายฐานปฏิบัติการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังท่าอากาศยานดอนเมือง
2556

เปิดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

2557
บจ. ไทยแอร์เอเชีย คว้าแชมป์ สายการบินที่ตรงเวลาที่สุดของโลกจาก FlightStats ของปี 2556
2558
บจ. ไทยแอร์เอเชีย คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสายการบินที่ดีที่สุด หรือ “The Best of Airline” จากงาน The Best of Thailand Awards Voted by Chinese Tourists
2559

บจ. ไทยแอร์เอเชีย รับมอบเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 นีโอลำแรกของประเทศไทย

2560

บจ. ไทยแอร์เอเชีย สายการบินราคาประหยัดรายแรกของไทยที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่

2561
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น คว้ารางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในงาน SET Awards 2018
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับรางวัลความเป็นเลิศทางการตลาดจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2562
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ระดับภูมิภาค
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย รับมอบเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A321 นีโอ 2 ลำแรกของประเทศไทย
2563
 • เปิดฐานปฏิบัติการบิน (Hub) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2563
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านรายงานประจำปีระดับภูมิภาค
2564
 • คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุนของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการวิกฤตระดับภูมิภาค
2565
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซื้อหุ้นทั้งหมดของบจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจําปี 2565 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
 • เอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ เป็ดตัวการให้บริการการจัดการอบรมสร้างภาวะผู้นําและการสร้างทีมสัมพันธ์ รวมทั้งการฝึกอบรมอุตสาหกรรมการบินอย่างเป็นทางการ
2566
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนแบ่งตลาดของผู้โดยสารภายในประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่าร้อยละ 37