ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

20
เม.ย.
2566
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26
เม.ย.
2566
11
พ.ค.
2566
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2566
12
พ.ค.
2566
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2566
14
พ.ย.
2566
อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 3/2566

เวลา: 14:15 น. - 15:00 น.

14
พ.ย.
2566
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2566
13
พ.ย.
2566
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2566
30
ต.ค.
2566
10
พ.ย.
2566
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2566
15
ส.ค.
2566
อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2566

เวลา: 14:15 น. - 15:00 น.

15
ส.ค.
2566
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2566
11
ส.ค.
2566
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2566
28
ก.ค.
2566
10
ส.ค.
2566
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2566
15
พ.ค.
2566
อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 1/2566

เวลา: 13:15 น. - 14:00 น.

15
พ.ค.
2566
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2566
12
พ.ค.
2566
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2566
26
เม.ย.
2566
11
พ.ค.
2566
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2566