ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

27
ก.ค.
2565
10
ส.ค.
2565
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565
11
ส.ค.
2565
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565
15
ส.ค.
2565
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2565
16
พ.ย.
2565
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2565
14
พ.ย.
2565
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2565
31
ต.ค.
2565
13
พ.ย.
2565
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2565
15
ส.ค.
2565
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2565
11
ส.ค.
2565
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565
27
ก.ค.
2565
10
ส.ค.
2565
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2565
17
พ.ค.
2565
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2565
13
พ.ค.
2565
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565
28
เม.ย.
2565
12
พ.ค.
2565
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2565
21
เม.ย.
2565
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
25
ก.พ.
2565
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำปี 2564
23
ก.พ.
2565
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2564