ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

14
ส.ค.
2567
อื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาสที่ 2/2567
11
พ.ย.
2564
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564
28
ต.ค.
2564
10
พ.ย.
2564
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564
16
ส.ค.
2564
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2564
13
ส.ค.
2564
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564
29
ก.ค.
2564
12
ส.ค.
2564
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564
17
พ.ค.
2564
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2564
14
พ.ค.
2564
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2564
28
เม.ย.
2564
13
พ.ค.
2564
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2564
23
เม.ย.
2564
กิจกรรมพบนักลงทุน
JP Morgan ASEAN Travel Day
22
เม.ย.
2564
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
09
มี.ค.
2564
กิจกรรมพบนักลงทุน
CITIC CLSA ASEAN Access Month
25
ก.พ.
2564
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563