ปฏิทินนักลงทุน

ม.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี
ก.พ.
มี.ค.
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เม.ย.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3
พ.ย.
ธ.ค.

กิจกรรมเร็ว ๆ นี้

19
เม.ย.
2567
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
16
ส.ค.
2564
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2564
13
ส.ค.
2564
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564
29
ก.ค.
2564
12
ส.ค.
2564
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564
17
พ.ค.
2564
ผลประกอบการ
งานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2564
14
พ.ค.
2564
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2564
28
เม.ย.
2564
13
พ.ค.
2564
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2564
23
เม.ย.
2564
กิจกรรมพบนักลงทุน
JP Morgan ASEAN Travel Day
22
เม.ย.
2564
ประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
09
มี.ค.
2564
กิจกรรมพบนักลงทุน
CITIC CLSA ASEAN Access Month
25
ก.พ.
2564
ผลประกอบการ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563
09
ก.พ.
2564
22
ก.พ.
2564
ผลประกอบการ
วันงดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563
19
ม.ค.
2564
กิจกรรมพบนักลงทุน
THAILAND C-SUITE CORPORATE DAY 2021
เวลา : 10.00 น. - 13.00 น.
สถานที่ : Virtual Conference