รายชื่อนักวิเคราะห์

ชื่อบริษัท/ชื่อนักวิเคราะห์ โทรศัพท์ อีเมล
1. Alliance DBS Research Sdn Bhd
  Siti Ruzanna Mohd Faruk +603 2604-3965 ส่งอีเมล
  คุณนันทิกา เวียงเพิ่ม +66 2857-7836 ส่งอีเมล
2. Kingsford Securities Public Company Limited
  คุณนพพร ฉายแก้ว +66 2829-6999 ต่อ 2203 ส่งอีเมล
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
  คุณสุวัฒน์ วัฒนพรพรหม +66 2680-1242 ส่งอีเมล
4. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  คุณสุพพตา ศรีสุข +66 2618-1343 ส่งอีเมล
  คุณกิจพัฒน วงษ์เมตตา +66 2618-1951 ส่งอีเมล
5. บริษัท โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  คุณดิษฐนพ วัธนเวคิน +66 2638-5791 ส่งอีเมล
6. CIMB Investment Bank Berhad
Raymond Yap Kok Hoe +603 2084-9769 ส่งอีเมล
7. Citigroup Global Markets Asia Limited
คุณกษิดิศ จุณณวัตต์ +66 2079-3606 ส่งอีเมล
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ +66 2257-4633 ส่งอีเมล
9. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณโดม คุณประยูรสวัสดิ์ +66 2205-7000 ต่อ 4405 ส่งอีเมล
10. Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.
Danny Chan +603 2723-2082 ส่งอีเมล
11. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
คุณอัตฐพล ทิศายุกตะ +66 2633-6426 ส่งอีเมล
คุณฐาปน พานิช +66 2633-6472 ส่งอีเมล
12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณธีรพล อุดมเวช +66 2611-3535 ส่งอีเมล
13. บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
คุณชวิน แสงศิรินาวิน +66 2088-8156 ส่งอีเมล
14. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณจักรพงศ์ เชวงศรี +66 2696-0045 ส่งอีเมล
15. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสุเทพ อัมฤทธิ์ซิงค์ +66 658-8852 ส่งอีเมล
16. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณอำนาจ โงสว่าง +66 2648-1125 ส่งอีเมล
17. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด
คุณเรณู บรรดาศักดิ์ +66 2695-5836 ส่งอีเมล
18. Macquarie Securities (Thailand) Limited
Peach Patharavanakul +66 2694-7753 ส่งอีเมล
19. Nomura Securities Malaysia Sdn Bhd
Ahmad Maghfur Usman +603 2027-6892 ส่งอีเมล
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสยาม ติยานนท์ +66 2635-1700 ต่อ 483 ส่งอีเมล
21. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร +66 2949-1002 ส่งอีเมล
22. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์ +66 2617-4969 ส่งอีเมล
23. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล +66 2009-8066 ส่งอีเมล