รายชื่อนักวิเคราะห์

ชื่อบริษัท/ชื่อนักวิเคราะห์ โทรศัพท์ อีเมล์
1. Alliance DBS Research Sdn Bhd
  Siti Ruzanna Mohd Faruk +603 2604 3965 ส่งอีเมล์
  คุณนันทิกา เวียงเพิ่ม +66 2857-7836 ส่งอีเมล์
2. Kingsford Securities Public Company Limited
  คุณนพพร ฉายแก้ว +66 2829-6999 ต่อ 2203 ส่งอีเมล์
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
  คุณสุวัฒน์ วัฒนพรพรหม +66 2680-1242 ส่งอีเมล์
4. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  คุณสุพพตา ศรีสุข +66 2618-1343 ส่งอีเมล์
  คุณกิจพัฒน วงษ์เมตตา +662 618-1951 ส่งอีเมล์
5. บริษัท โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
  คุณดิษฐนพ วัธนเวคิน +66 2638-5791 ส่งอีเมล์
6. CIMB Investment Bank Berhad
Raymond Yap Kok Hoe +603 2084-9769 ส่งอีเมล์
7. Citigroup Global Markets Asia Limited
คุณกษิดิศ จุณณวัตต์ +66 2079-3606 ส่งอีเมล์
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณวิชพร โรจน์อมรกุล +66 2257-4630 ส่งอีเมล์
9. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณโดม คุณประยูรสวัสดิ์ +66 2205-7000 ต่อ 4405 ส่งอีเมล์
10. Credit Suisse Securities (Malaysia) Sdn. Bhd.
Danny Chan +603 2723-2082 ส่งอีเมล์
11. บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
คุณศิริลักษณ์ คนไว +66 2633-6422 ส่งอีเมล์
คุณฐาปน พานิช +66 2633-6472 ส่งอีเมล์
12. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Teerapol Udomvej +66 2611 3535 ส่งอีเมล์
13. บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
คุณชวิน แสงศิรินาวิน +66 2088-8156 ส่งอีเมล์
14. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
คุณจักรพงศ์ เชวงศรี +66 2696-0045 ส่งอีเมล์
15. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสุเทพ อัมฤทธิ์ซิงค์ +66 658-8852 ส่งอีเมล์
16. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณอำนาจ โงสว่าง +662 648-1125 ส่งอีเมล์
17. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด
คุณเรณู บรรดาศักดิ์ +66 2695-5836 ส่งอีเมล์
18. Macquarie Securities (Thailand) Limited
Peach Patharavanakul +66 2 694 7753 ส่งอีเมล์
19. Nomura Securities Malaysia Sdn Bhd
Ahmad Maghfur Usman +603 2027-6892 ส่งอีเมล์
20. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณสยาม ติยานนท์ +66 2635-1700 ต่อ 483 ส่งอีเมล์
21. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร +66 2949-1002 ส่งอีเมล์
22. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์ +66 2617-4969 ส่งอีเมล์
23. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภชัย วัฒนวิเทศกุล +662 009 8066 ส่งอีเมล์