การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

สานต่อโครงการ Journey D พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
มอบความสุขให้พนักงานและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันแม่
ยุวทูตวัฒนธรรมแอร์เอเชีย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
สานต่อโครงการ Journey D พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
แอร์เอเชียจับมือ UNDP ประกาศความพร้อมก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ลงนามการจ้างงานคนพิการกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล