การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

19 ส.ค. 2556 ร่วมกับแอร์เอเชียสิงคโปร์สานฝันหนูน้อยนั่งเครื่องบินกับแอร์เอเชีย และเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก
9 ส.ค. 2556 พาแม่จากภาคอีสานบินกับแอร์เอเชีย เพื่อเยี่ยมลูกชายที่เป็นทหารที่ประจำการอยู่ภาคใต้ ซึ่งไม่ได้พบกันนานมาก
มิ.ย. - ส.ค. 2556 ไทยแอร์เอเชียร่วมเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ "คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ"
30 เม.ย. 2556 ไทยแอร์เอเชียร่วมกับท่าอากาศยานดอนเมือง จัดเที่ยวบินพิเศษกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สำหรับคนพิการ เพื่อแสดงความพร้อมการเป็นสายการบินที่พร้อมดูแลคนพิการ
ม.ค. 2556ไทยแอร์เอเชียร่วมกับเสถียรธรรมสถาน สนับสนุนการเดินทางโดยเครื่องบินกับแอร์เอเชีย โครงการ "บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน"
ติดตั้งเครื่องโหลดกระเป๋าอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว