การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

"โครงการ English on Air ห้องเรียนนางฟ้า ฝึกภาษา พัฒนาชุมชน"
AirAsia chartered flight to Chang Hua Man royal initiative
ธ.ค. 2556 เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อขนทัพนักกีฬาไทยและทีมงานแข่งขันกีฬาซีเกมส์