การลงทุนเพื่อสังคม สู่การเดินทางอย่างยั่งยืน

To South With Love/To Isan with Love นำอาสาสมัครพนักงานมอบถุงยังชีพและทำความสะอาดพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมขนส่งสิ่งของบริจาคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ไทยแอร์เอเชีย ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน ICAO
สานต่อโครงการ Journey D พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน